Karta

Položaj MeđugorjuPoložaj
(500 metara od crkve, plava točka)

Autocesta preko Zagreba do Splita, izlaz Vrgorac, Ljubuški, Međugorje.
Usluga prijevoza iz Splita, Dubrovnika ili Sarajevu.

Udaljenost Međugorje - Jadran (Ploče i Gradac) 25/30 km